Abu Hurairah: Gudang Perbendaharaan Pada Masa Wahyu

Tidak asing lagi dikalangan umat ini, tentang sahabat yang sangat erat dengan dunia periwayatan hadits dan beliau pula diantara para sahabat yang paling banyak meriwayakan hadits Rosulullah saw, dialah Abu Hurairah ra. Asal Usul Gelar Abu Hurairah Nama yang disandang beliau pada masa jahiliyah adalah Abdu Syamsi. Setelah beliau masuk Islam, Allah SWT memuliakan dirinya … Baca Selengkapnya