Akhlak Rasulullah SAW Dalam Membersihkan Jiwa

image

Akhlak telah dibicarakan orang-orang sejak dahulu sampai kini. Tidak ada seorang pun terlepas dari Akhlak. Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa rahmat kepada seluruh umat manusia baik yang muslim atau yang non muslim.

Akhlak beliau sangat agung sebagaimana firman Allah SWT “Dan sungguh engkau berakhlak yang agung”.

Baca Selengkapnya