Tag Al-Qur’an dan budaya jawa

alquran muktazilah

Tafsir Al-Quran Bahasa Jawa Al-Huda oleh Drs. H. Bakri Syahid

AHMADBINHANBAL.COM – Tafsir Al-Huda adalah tafsir Al-Quran berbahasa Jawa Latin yang ditulis oleh Kolonel Bakri Syahid. Tafsir ini pertama kali dicetak pada tahun 1979 dan memuat seluruh ayat Al-Quran dari 114 surat dalam 30 Juz. Penyajiannya dilakukan secara beraturan sesuai…