Kisah Pengantin Bidadari

Pengantin BidadariSyahdan, di Madinah, tinggallah seorang pemuda bernama Zulebid. Dikenal sebagai pemuda yang baik di kalangan para sahabat. Juga dalam hal ibadahnya termasuk orang yang rajin dan taat. Dari sudut ekonomi dan finansial, ia pun tergolong berkecukupan. Sebagai seorang yang telah dianggap mampu, ia hendak melaksanakan sunnah Rasul yaitu menikah. Beberapa kali ia meminang gadis di kota itu, namun selalu ditolak oleh pihak orang tua ataupun sang gadis dengan berbagai alasan.

Akhirnya pada suatu pagi, ia menumpahkan kegalauan tersebut kepada sahabat yang dekat dengan Rasulullah.

Baca Selengkapnya

Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Pengarang Tafsir As-Sa’di

Tafsir As-Sa'diNama Mufassir

Beliau adalah Abu ‘Abdillah, ‘Abdurrahman bin Nashir bin ‘Abdullah bin Nashir as-Sa’dy at-Tamimy al-Qashimy, al-‘Allamah, seorang Mufassir dan ahli fiqih, pengarang banyak buku. (Untuk melihat biografinya, silahkan baca: Masyaahiir ‘Ulamaa` Najd, h.392; Mu’jam al-Mufassiriin, Jld.I, h.279)

 

Nama Kitab

Tafysiir al-Kariim ar-Rahmaan Fii Tafsiir Kalaam al-Mannaan.

Baca Selengkapnya

Perintah Menunaikan Amanat

Amanat merupakan segala sesuatu yang dibebankan kepada seseorang atau dipercayakan kepadanya. Amanat ini mencakup hak-hak Allah, seperti berbagai macam kewajiban. Juga mencakup hak-hak hamba, seperti barang-barang yang dititipkan. Oleh karena itu, seseorang berkewajiban untuk menunaikan dangan sebaik-baiknya. Dia harus menunaikannya kepada pemiliknya dan tidak menyembunyikan, mengingkari, atau membelanjakannya tanpa adanya izin yang dibenarkan syariat:

Allah swt berfirman: ” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (QS Annisa’:58)

Baca Selengkapnya