Tag landasan pendidikan islam kritis

Landasan Critical Thinking dalam Pendidikan Islam

Konsep filosifis pendidikan Islam berpangkal tolak pada sinergis hablumminalllah, hablumminannas dan hablumminal alam (sinergi hubungan dengan Allah, manusia dan alam) berdasar ajaran Islam. Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dari fungsi inilah dapat diambil pola kependidikan Islam,…