Tag Nurcholis majid

Apa sih liberalisme ?

Makna daripada liberalisme ialah membebaskan setiap individu dalam segala aspek, dan tidak ada kaitannya dengan islam jadi tidak boleh menggabungkan antara liberalisme dengan islam.