Tag Seminar sehari buya hamka

Buya Hamka Ulama Nusantara

Sehari Bersama Buya Hamka

Buya Hamka, sosok ulama inspirartif dan menjadi rujukan ulama di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Buya Hamka dalam buku buknya selalu memberikan semangat pada generasi muda pada waktu itu untuk berjuang mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, dengan memakai dasar yang kukuh dalam…