Tag sma alaziz Bandung

Profil SMA Al-Aziz Islamic Boarding School

Al-Aziz Islamic Boarding School adalah lembaga pendidikan Islam dengan jenjang pendidikan setara SMA (Madrasah Aliyah/MA) dengan masa belajar selama 3 tahun. Berdiri mulai tahun 2015 di bawah naungan Yayasan Azis Abubakar Syarif. Al-Aziz Islamic Boarding School ini dirancang khusus untuk…