Tag sunnah dan orientalisme

Sunah dan Orientalisme dalam Sorotan

Sunah dan Orientalisme dalam Sorotan

Setelah Barat merasa gagal untuk menguasai  umat Islam melalui jalan imperialisme, mereka menempuh jalan lain, di antaranya adalah dengan melancarkan serangan dari dalam melalui perang pemikiran atau Ghazwul Fikr. Untuk itu mereka mengadakan kajian-kajian tentang Islam untuk mengetahui titik-titik lemahnya…