Tag ahmadzain.com

Dr. Ahmad Zain An-Najah

Kenangan Bersama Dr. Ahmad Zain An-Najah

Salah satu kebiasaan para ulama adalah menulis biografi guru-guru mereka, saya juga ingin menulis biografi salah satu guru saya yang telah banyak merubah pola pikir dan pandangan hidup saya, beliau adalah Dr. Ahmad Zain An-Najah. Pertama kali bertemu dengan beliau…