Tag bagaimana nasehat badui kepada imam ahmad?

badui dan imam ahmad-jumal ahmad

Menjadi Ahmad Atau Badui

Menjadi Ahmad Atau Badui – Dia hanya seorang Arab Badui. Bukan siapa-siapa. Secara sosial sejarah sangat mengenal siapa Badui dan kapasitas intelektual dan tradisi mereka. Suatu hari Arab Badui menyaksikan Imam Ahmad bin Hanbal, guru dan pendiri Mazhab Imam Ahmad…