Tag pahala

Besar Pahala sesuai Kadar Kesusahan

Kaidah Ushul Fiqih berbunyi زيادة المشقة زيادة الأجر Bahwa besar pahala sesuai kadar kesusahan. Kaidah ini dinisbahkan kepada Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Qawaid 2:411 dan Imam As-Suyuthi menyebutkan redaksi lain berbunyi ما كان أكثر فعلًا؛ كان أكثر فضلً (amalan yang…

Pada Setiap Hati Yang Basah Terdapat Pahala

Menolong sesama dengan penuh keikhalasan karena Allah Subhanahu Wata’ala semata hakikatnya adalah menolong diri sendiri. Bukan saja kita mendapatkan pahala karena telah menolong, tetapi perbuatan menolong tersebut akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu Wata’ala kepada pelakunya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihiwasallam…

Be Positif :Tiada Kesengsaraan Tanpa Kebaikan

Bagi orang yang beriman, semua alam semesta termasuk perjalanan hidup kita, yang mengatur adalah Allah swt Yang Maha Baik dan Maha Adil. Dialah Yang selalu melimpahkan kebaikan kepada kitasemua. Maka kaca mata orang beriman, apapun yang terjadi pasti mengandung kebaikan.…

Bencana Lisan Ketika Marah

Seringkali ketika seseorang marah terlontar kata-kata yang buruk, jelek bahkan tidak semestinya diucapkan seorang manusia, seperti memanggil orang lain anjing, babi, tikus sampai hewan di zoo keluar semua. Hati-hati saudaraku jangan sampai keluar dari mulut kita perkataan jelek seperti itu.…