Tips memadamkan gejolak Syahwat di masa Puberitas

Masa Puberitas adalah masa yang sangat menentukan bagi perkemabangan seorang remaja, dan Islam sebagai agama yang Universal telah meletakkan dasar-dasar dan pokok-pokok untuk menjaga individu dam masyarakat secara proporsional. Maka pendidikan terhadap adab-adab Islam adalah sangat penting bagi para remaja.

Untuk mengurangi gejolak syahwat, Islam telah meletakan pola dasarnya di antaranya, mengharamkan Ikhtilath, mewajibkan hijab, menganjurkan untuk menundukkan pandangan, berikut ini penjelasan selengkapnya:

Read more