Kategori AQIDAH

Membahas tentang masalah aqidah ahlu sunnah wal jamaah dan aqidah kelompok Islam yang lain seperti Muktazilah, Jahmiyah, Syiah dan lainnya.

dimana kepala imam husein

Dimana Kepala Imam Husain Dimakamkan?

Ketika Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan wafat (berkuasa pada 41-60 H), putranya Yazid bin Muawiyah (penguasa Bani Umayyah yang berkuasa pada 60-64 H) dibaiat oleh penduduk Syam sebagai khalifah. Yazid kemudian mengirim utusan ke Madinah untuk menuntut pengakuan atas kekuasaannya.…

syahrbanu iran dan islam-ahmadbinhanbal.com

Syahrbanu, Iran dan Islam

Ini artikel dari Ali Reza yang membantah tulisan saya tentang pernikahan Imam Husain dan Syahrbanu/Syahzanan yang terbit di Fimadani.Com. Sengaja saya post di blog ini agar banyak dibaca orang dengan terlebih dahulu meminta izin kepada penulis. Tulisan Saudara Jumal Ahmad[1]…

pancasila-agama-negara

Nasionalisme dalam Perspektif Islam

Definisi Nasionalisme Kata nasional dalam nasionalisme, berasal dari kata “nation” atau bangsa, yakni kumpulan manusia yang terikat oleh kesamaan budaya, wilayah, dan sejarah. Istilah lain yang memiliki makna sama, adalah suku. Hanya saja, kata “suku” seringkali digunakan untuk merepresentasikan bangsa…

Kristenisasi: Definisi, Tujuan, Wasilah dan Cara Menghadapinya

KATA PENGANTAR Gerakan kristenisasi ialah kegiatan mengkristenkan orang secara besar-besaran dengan segala daya upaya yang mungkin agar adat dan pergaulan dalam masyarakat mencerminkan ajaran agama Kristen. Kristenisasi tidak hanya dilancarkan terhadap orang-orang yang belum memeluk agama atau mereka yang memeluk…

Muktazilah Penamaan, Sejarah dan Lima Prinsip Dasar (Ushul Al-Khamsah)

Muktazilah: Penamaan, Sejarah dan Lima Prinsip Dasar (Ushul Al-Khamsah)

Abstrak Artikel ini adalah untuk menjelaskan awal penamaan, sejarah Muktazilah pada masa Umayyah dan Abbasiyah dan tokoh-tokoh terpenting Muktazilah. Perkara lain yang dibincangkan adalah pandangan Muktazilah tentang lima dasar ajaran Muktazilah (al-ushul al-khamsah) yang terdiri dari at-tauhid, al-adl, al-wa’du wal…

Buya Hamka Ulama Nusantara

Tasawuf Modern Hamka

Hamka adalah akronim kepada nama besar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Dia adalah ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang terkenal. Beliau lahir di kampong Molek, Maninjau, Sumatera Barat, pada 17 Februari 1908. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim…

Tentang Fatwa Dar Ifta’ Mesir, Bolehnya Pemimpin Non Muslim

Hari ini sedang diviralkan kembali fatwa dari Dar Ifta’ Mesir tentang bolehnya pemimpin dari non muslim yang dikeluarkan pada 12 Oktober 2016 yang lalu.  Fatwa ini menjadi senjata pendukung Ahok untuk memenangkan jagoannya di Pilkada besok. Banyak cara mereka gunakan,…

imamah dalam syiah

Imamah dalam Syiah

Mereka meletakkan Imamah hanya pada Ali dan anak-anaknya dari keturunan Fatimah yang berjumlah sekitar 12 imam yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada “Al-Mahdi Al-Muntadhar” yang mereka yakini sudah bersembunyi sejak 1100 tahun yang silam dan akan hidup sampai hari kiamat nanti.

Bid’ah Besar

​Ada yg menuduh 212 yaitu sholat Jumat diluar masjid Adalah BIDAH BESAR… oleh tokoh NU yaitu GUS Mus.. Ulama Besar Level Dunia Syeikh Sayid Sabiq dalam buku Fiqh Sunah, bab tempat untuk didirikannya Sholat Jumat dan di buku Raudhah Naddiyah…